Firma MAVA PLUS spol. s r.o. je komplexnou gastronomickou firmou, ktorej hlavnou stratégiou je riešiť problémy a požiadavky našich zákazníkov z oblasti gastronómie a práčovní komplexne. Je to preto, že každá takáto prevádzka nie sú len sporáky, kotly, konvektomaty a ďalšie stroje, ale tiež skladovacie priestory, prípravovne, umývanie riadu a ďalšie.Ďalej musí kvalitná stravovacia prevádzka zahŕňať dobre navrhnutú a inštalovanú vzduchotechniku, elektrorozvody s kvalitným osvetlením, plynové rozvody v súlade s platnými normami, zdravotechniku s vyriešenou problematikou zmäkčenej vody pre vybrané stroje, tukovú a komunálnu kanalizáciu, sociálne zázemie atď.