Dojčenská strava a materské mlieko majú špeciálne požiadavky na distribúciu.

Dojčenská strava určená na priamu spotrebu musí byť prepravovaná v krytých, hygienicky vyhovujúcich prepravkách. Schladená dojčenská strava určená na nočné kŕmenie musí byť distribuovaná tak, aby transportné obaly zaistili teplotu najviac +4 °C, v krytých, hygienicky vyhovujúcich prepravkách.

Materské mlieko schladené musí byť distribuované tak, aby transportné obaly zaistili teplotu maximálne +8 °C, v krytých, hygienicky vyhovujúcich prepravkách. Materské mlieko zmrazené sa rozmrazuje v chladiacich skriniach pri teplote najviac +4 °C a pri tejto teplote sa skladuje do ohrevu. Spotrebované musí byť najneskôr do 8 hodín od vyskladnenia z mraziaceho zariadenia. Musí byť distribuované tak, aby transportné obaly zaistili teplotu najviac +4 °C, v krytých, hygienicky vyhovujúcich prepravkách. Materské mlieko raz rozmrazené alebo nespotrebované v stanovenej lehote sa nesmie znovu zamrazovať a ani ďalej použiť na výživu dojčiat.