tel. č.: +421 911 322 910
     info@mavaplus.sk

V oddelení Realizácie a servisu je Vám k dispozícii 9 servisných technikov a vedúci oddelenia, ktorý sú nepretržite vybavení tromi úžitkovými, dvomi osobnými vozidlami a profesionálným vybavením, nevyhnutným k vyriešeniu každej Vašej požiadavky či problému.

Vzhľadom na vysoký počet realizovaných gastronomických projektov (pozri Referencie) je organizácia a kvalita práce v našom montážnom a servisnom oddelení na najvyššej úrovni. Vďaka vysokej operativnosti a flexibilite našej spoločnosti je možné zaistiť montáž požadovanej technológie, do pripravenej stavby vo veľmi krátkych časových termínoch a to pri zachovaní najvyššej kvality vykonanej práce.

Pri riešení servisu a opráv presadzujeme u našich klientov preventívnu metódu. Prostredníctvom cyklických preventívnych prehliadok a kontrol znižujeme následné náklady prípadných porúch strojov u zákazníkov. Pri tejto prevencii kladieme dôraz na komplexnosť- nedochádza teda ku kontrole len samotných gastronomických zariadení, ale i súvisiaceho príslušenstva, ako sú zmäkčovače vody, dávkovače chemických prostriedkov (umývacie a oplachové) atď.