tel. č.: +421 911 322 910
     info@mavaplus.sk

V projekčnom oddelení pracuje 5 projektantov na plný úväzok – zamestnanci firmy MAVA, spol. s r. o. Šiesty projektant je začlenený do obchodného oddelenia a spracováva rozpočty k našim projektom a v prípade nutnosti sa zapojí do projekčnej činnosti. Napriek svojej relatívnej mladosti majú dostatok skúseností s projektovaním gastronomických prevádzok (ročne 70 – 100 projektov a štúdií). Projektanti sa taktiež podieľajú v rámci autorského dozoru na realizácii kuchýň. Jeden z projektantov je autorizovaný inžinier ČKAIT pre technologické zariadenia stavieb. Dvaja ďalší projektujú gastronomické zariadenia viac než 7 rokov. Firma ďalej disponuje ďalšími dvoma zamestnancami pracujúcimi v iných oddeleniach schopnými samostatnej projekčnej činnosti.

Zásadný je náš komplexný prístup k spracovaniu projektu gastronomickej prevádzky. Tento projekt vnímame z pohľadu kvalitne spracovaných všetkých profesií, to znamená stavba, zdravotechnika, silnoprúd, vzduchotechnika a technológia.