tel. č.: +421 911 322 910
     info@mavaplus.sk

Spoločnosť Mava má 5 projektantov – vlastných zamestnancov na plný úväzok. Jeden je autorizovaný inžinier ČKAIT pre technologické zariadenia stavieb. Dvaja z projektantov projektujú gastronomické zariadenia viac než 7 rokov. Firma disponuje ďalšími dvoma zamestnancami pracujúcimi v iných oddeleniach schopnými samostatnej projekčnej činnosti. V časovej tiesni je tak možné na akciu nasadiť až 7 projektantov.

Ponúkame spoluprácu pri spracovávaní projektov všetkých stupňov pre projekčné a architektonické kancelárie.

V minulosti sme spracovali mnoho projektov (napr. v roku 2002 viac než 70), a to pre mnoho projekčných a architektonických firiem. Naše projekčné oddelenie si zakladá predovšetkým na kvalite a rýchlosti v spracovávaní projektov. Máme veľké skúsenosti s projektovaním gastronomických prevádzok a ako komplexná firma zaoberajúca sa i realizáciou aj skúsenosti z praxe a prevádzky. Dokážeme konať veľmi flexibilne a rýchlo vyhovieť prianiu zákazníka – zadávateľa. Dovoľujeme si tvrdiť, že ako jedna z mála gastronomických firiem v republike máme samostatné projekčné oddelenie s 5 samostatnými projektantmi – technológmi. Iné firmy väčšinou projekty riešia „univerzálnymi“ zamestnancami, ktorí robia aj obchodnú činnosť. Samozrejme, spolupracujeme s ďalšími projektantmi – špecialistami, ktorí pre nás spracovávajú vzduchotechniku, silnoprúd, zdravotechniku, ÚT, rozvody plynu a stavebné časti presne podľa našich požiadaviek. Na vzduchotechniku kladieme najväčší dôraz, pretože tá zaisťuje mikroklímu v kuchynskej prevádzke, ktorá sa veľkou mierou podieľa na zaistení hygienickej bezpečnosti v gastronomickej prevádzke.

Ponúkame projekčné spracovanie technologickej časti, vrátane presných podkladov pre všetky ostatné profesie. Pracujeme s platformou Auto-CAD(2015 a nižšie verzie). Ďalej ponúkame podklady od jednotlivých strojov spracované na CD. Pre informácie o nami spracovaných významnejších projektoch prejdite na stránku referencie.

Dokážeme spracovať ako subdodávky gastro-technologickej časti, tak komplexnú projektovú dokumentáciu, vrátane prerokovania na všetkých dotknutých verejnoprávnych orgánoch a zaistenia inžinierskej činnosti. Pri realizáciách vlastnými zamestnancami zaisťujeme autorský dozor na všetky profesie.

Naše projekty vychádzajú z kapacitných výpočtov či zo spracovaného „virtuálneho varenia“ a na základe týchto údajov optimalizujú požiadavky na vzduchotechniku, elektrinu, zdravotechniku atď.