tel. č.: +421 911 322 910
     info@mavaplus.sk

Do sterilných fliaš sa plní umelá dojčenská výživa (na denné kŕmenie musí byť vždy pripravovaná ako čerstvá) alebo materské mlieko, ktoré pred plnením do dojčenských fliaš prešlo pasterizáciou. Pracoviská poverené zberom a ošetrovaním materského mlieka sú povinné kontrolovať jeho kvalitu a zdravotnú neškodnosť pred pasterizáciou a po pasterizácii pred jeho použitím. V prípade nevyhovujúcich výsledkov sa mlieko likviduje. Pasterizácia prebieha pri teplote +62,5 °C počas 30 minút.

Dojčenská strava sa pripravuje z vody na to určenej, a to:

  • balenej dojčenskej vody
  • alebo špeciálne upravenej pitnej vody z vodovodnej siete, ktorá spĺňa kritériá vody vhodnej na prípravu dojčenskej stravy a nápojov (upravuje sa sterilizačným zariadením)

Takto pripravená a upravená výživa sa plní do sterilných dojčenských fliaš.