Naplnené dojčenské fľaše, ktoré nie sú určené na priamu spotrebu, sa schladzujú (dojčenská strava a materské mlieko)/zmrazujú (materské mlieko) v špeciálnych zariadeniach (šokeroch). Šoker musí schladiť dojčenskú výživu do 15 minút od dokončenia prípravy na +4 °C (pri tekutej dojčenskej strave) alebo schladiť do 10 minút na +4 °C pri materskom mlieku ihneď po pasterizácii a naplnení. Materské mlieko môžeme aj mraziť, a to na teplotu najmenej –18 °C do 60 minút.