Dojčenská strava sa môže skladovať iba na nočné kŕmenie, a to maximálne 8 h, materské mlieko sa môže skladovať maximálne 24 hodín pri dodržaní daného technologického postupu alebo maximálne 3 mesiace pri dodržaní špeciálneho technologického postupu. Dojčenské fľaše musia byť pri skladovaní vždy označované.

Podmienky skladovania dojčenskej stravy na nočné kŕmenie

Skladovať môžeme maximálne 8 hodín za podmienky, že sme pred skladovaním stravu schladili do 15 minút po dohotovení na +4 °C. Skladujeme vo vyhradených chladiacich skriniach pri teplote +4 °C. V ostatných prípadoch je pripravovaná strava určená na okamžitú spotrebu.

Skladovanie schladeného materského mlieka

Schladené materské mlieko môžeme skladovať maximálne 24 hodín za podmienky, že sme po pasterizácii materské mlieko ihneď schladili na +4 °C maximálne do 10 minút. Skladujeme vo vyhradených chladiacich skriniach pri teplote +4 °C.

Skladovanie zmrazeného materského mlieka

Zmrazené materské mlieko môžeme skladovať maximálne 3 mesiace za podmienky, že sme po pasterizácii materské mlieko ihneď zmrazili na minimálne –18 °C maximálne do 60 minút. Skladujeme vo vyhradených mraziacich skriniach pri teplote minimálne –18 °C.