V českej legislatíve nie je o postupoch umývania stolového a prevádzkového riadu žiadna zmienka. Toto považujeme za veľmi závažný nedostatok. Preto venujeme tejto problematike veľkú pozornosť. Čistý riad je jedným z dôležitých prvkov hygienickej bezpečnosti verejného stravovania. Nasadenie kapacitne zodpovedajúcej umývačky je nielen hygienicky dôležité, ale aj ekonomicky efektívne, lebo dochádza k úspore teplej vody.

Publikácia „Umývanie riadu – Ako dosiahnuť efektívnu čistotu“ spoločnosti Electrolux je vytvorená v súlade so štandardmi HACCP a jej cieľom je oboznámiť profesionálnu obsluhu s niektorými základnými hygienickými zásadami a zaistiť dosiahnutie optimálnych výsledkov s použitím najnovších umývacích systémov.

 
Prílohy: